plpl

Opublikowane hasła

Na stronie tej zamieszczamy wykaz tomów, które ukazały się od roku 1935 do dziś, oraz spis wszystkich haseł, opublikowanych w wersji papierowej. Niestety, nie znajdą tu Państwo tekstów tych życiorysów, gdyż redakcja nie ma uprawnień do ich publikacji w internecie. Pragniemy jednak poinformować, że staraniem Instytutu Historii PAN i Narodowego Instytutu Audiowizulanego powstał portal iPSB (internetowe wydanie Słownika), na którym dostępnych jest już ok. 8 tys. życiorysów. Portal jest sukcesywnie poszerzany o kolejne życiorysy, zilustrowane materiałami audiowizualnymi, udostępnianymi m.in. przez Narodowe Archiwum Cyfrowe, Polskie Radio i Bibliotekę Narodową (zob. też WYDARZENIA –> Polski Słownik Biograficzny w internecie; DIGITALIZACJA).
Zainteresowanym, którzy bezskutecznie szukać bedą na łamach PSB (lub iPSB) życiorysów niektórych znanych Polaków, wyjaśniamy, że taki stan rzeczy wynika z alfabetycznego układu haseł oraz zasady, że Słownik uwzględnia wyłącznie osoby zmarłe nie później, niż 31.XII.2000. Jeżeli więc osoba zasługująca na miejsce w PSB zmarła już po ukazaniu się biogramów na literę, od której zaczyna się jej nazwisko, lub też po r. 2000 – jej życiorysu nie ma. Biogram taki ukaże się w PSB dopiero w Suplementach, po zakończeniu serii głównej Słownika.

Tom VIII (1959-1960)

Tom IX (1960-1961)

Tom XXIX (1986)

Tom XXXII (1989-1991)

Tom XXXIII (1991-1992)

Tom XXXIV (1992-1993)

Tom XXXVII (1996-1997)

Tom XXXVIII (1997-1998)

Tom XLVII (2010-2011)

Tom XLIX (2013-2014)

Tom LII (2017-2019)