plpl

  Bibliografia z wykazem skrótów

  Almanach sceny polskiej 1959/60 – 2007/2008, W. 1961-2013

  – Almanach

  Błaszczyk L. T., Dyrygenci polscy i obcy w Polsce działający w XIX i XX wieku, Kr. 1964

  – Dyrygenci

  Chorzowski słownik biograficzny. Seria nowa, Chorzów 2007-2011 I-III

  – ChSB

  Cygan W.K., Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. Słownik biograficzny W. 2005-2007 I-V

  – OLP

  Czajka M., Kamler M., Sienkiewicz W., Leksykon historii Polski, W. 1995

  – LHP

  Dybowski S., Słownik pianistów polskich, W. 2003

  – SPP

  Encyclopedia. L’vivs’kyj nacional’nyj universytet imeni Ivana Franka, t. 1, L’viv 2011

  – ELNU

  Encykłopedija istoriji Ukrajiny, Kijów 2003-2013 I-X

  – EIU

  Encyklopedia katolicka, L. 1973-2014, t. 1-20

  – EK

  Encyklopedia Lwowa

  – ELv

  Encyklopedia muzyczna PWM. Część biograficzna

  – Enc. Muz.

  Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989, W. Kat. 2010-2020 I-IV

  – ES

  Encyklopedia Warszawy, W. 1994 (Suplement, W. 1996)

  – EW

  Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995, Kr. 2004

  – EJ

  Encyklopedia Ziemi Wileńskiej. Architektura, dzieła i twórcy od XVI w. do 1945 r., oprac. M. Jackiewicz, Bydgoszcz 2006

  – EZW Architektura

  Encyklopedia Ziemi Wileńskiej. Literatura ziemi wileńskiej od XVI w. do 1945 r., oprac. M. Jackiewicz, Bydgoszcz 2004

  – EZW Literatura

  Encyklopedia Ziemi Wileńskiej. Nauka i uczeni na ziemi wileńskiej od XVI do 1945 r., oprac. M. Jackiewicz, Bydgoszcz 2010

  – EZW Nauka

  Encyklopedia Ziemi Wileńskiej.Wileński słownik biograficzny suplement, oprac. M. Jackiewicz, Bydgoszcz 2012

  – EZW Suplement

  Encyklopedia Ziemi Wileńskiej. Sztuka, malarze, rzeźbiarze, graficy, fotograficy, oprac. M. Jackiewicz, Bydgoszcz 2005

  – EZW Sztuka

  Encyklopedia Ziemi Wileńskiej.Teatr i muzyka artyści i instytucje XVI w. – 1945 r., oprac. M. Jackiewicz, Bydgoszcz 2007

  – EZW Teatr

  Encyklopedia Ziemi Wileńskiej. Wileński słownik biograficzny, red. H. Dubowik, L. J. Malinowski, Bydgoszcz 2002

  – EZW Wil. SB

  Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, Kr. 2002-2020 I-VI

  – Etnografowie

  Gałęzowski M, Wierni Polsce. Ludzie konspiracji piłsudczykowskiej 1939-1947, W. 2005

  – Gałęzowski

  Geodeci i kartografowie polscy. Słownik biograficzny, W. 2019-22 I-X

  – Geodeci

  Encyklopedia Wrocławia, Wrocław 2006

  – EWr

  Famulska-Ciesielska K., Żurek S. J., Literatura polska w Izraelu. Leksykon, Kr.-Budapeszt 2012

  – LPIzr

  Harcerski słownik biograficzny, W. 2006-2019 I-V

  – HSB

  Kadry morskie Rzeczypospolitej

  – Kadry

  Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945, Koszalin 1997-1999 I-V

  – Kawalerowie VM

  Kolesnyk V., Vidomi poljaky v istoriï Vinnyččyny. Biohrafičnyj slovnyk, Vinnycja 2007

  – VpV

  Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944-1956, Kr. – W. – Wr. 2002 – W. 2021 I-IV

  – KOS

  Kosk H.P., Generalicja polska, Pruszków 1998-2001 I-II

  – Generalicja

  Kyjevo-Mohyljans’ka akademija v imenach. XVII-XVIII st., Kyiv 2001

  – KMA

  Leszczyński M., Księża diecezjalni ekspatrianci archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego. Słownik biograficzny, Warszawa 2020

  – Księża lwow.

  Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, W. 1994

  – KbK

  Maśnicki J., Stepan K., Pleograf. Słownik biograficzny filmu polskiego, Kr. 1996

  – Pleograf

  Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989, W. 2002-2006 I-III

  – LDR

  Nitecki P., Biskupi Kościoła w Polsce w latach 965-1999. Słownik biograficzny, W. 2000

  – Biskupi

  Opozycja w PRL. Słownik biograficzny 1956-89, W. 2000-2006 I-III

  – Opozycja

  Piastowie. Leksykon biograficzny, Kr. 1999

  – Leksykon Piastów

  Piotrowski W., Słownik elit dawnych ziem wschodniej Rzeczypospolitej, Ł. 2010-2013 I-IV

  – Piotrowski

  Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku. Słownik biobibliograficzny, t. 1-3, W. 2011-2016

  – PpiB

  Polski słownik judaistyczny. Dzieje, kultura, religia, ludzie, W. 2003 I-II

  – PSJ

  Polski słownik biograficzny konserwatorów zabytków, W. 2000-16 I-V

  – PSBKZ

  Profesorowie, docenci i doktorzy habilitowani Wyższej Szkoły Rolniczej – Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1953 – 2003, Kr. 2003

  – AR

  Profesorowie Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015-14 I-II

  – WPUJ

  Sekulski J., Encyklopedia Radomia, Radom 2009

  – ERa

  Słownik artystów polskich, W. 1971-2016, t. 1-10

  – SAP

  Słownik badaczy literatury polskiej, Red. J. Starnawski, Ł. 1994-2009 I-X

  – SBL

  Słownik biograficzny adwokatów polskich

  – Adwokaci

  Słownik biograficzny archiwistów polskich, W. 1988-2017 I-III

  – SBAP

  Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego. Makieta, W. 1989

  – Ruch ludowy

  Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego, W. 1978 – 1992 I – III

  – PRR

  Słownik biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce I-III

  – SKS

  Słownik biograficzny kobiet odznaczonych Orderem Wojennym Virtuti Militari, Tor. 2004-2007 I-III

  – Kobiety VM

  Słownik biograficzny miasta Lublina, L. 1993-2014 I – IV

  – SML

  Słownik biograficzny polskiego obozu narodowego, W. 2020-2021 I-III

  – Narodowcy

  Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, Gd. 1992 – 1997 I – IV + Suplement Gd. 1998-2012 I

  – III – SPN (SPN Suplement)

  Słownik biograficzny profesorów uniwersytetów Drugiej Rzeczypospolitej. Uniwersytet Warszawski / Małgorzata Przeniosło, Marek Przeniosło, Kielce 2022

  – UW II RP

  Słownik biograficzny teatru polskiego 1765-1965, W. 1973

  – TP 1

  Słownik biograficzny teatru polskiego 1900-1980 (tom II), W. 1994

  – TP 2

  Słownik biograficzny teatru polskiego 1910-2000 (tom III), W. 2017

  – TP 3

  Słownik biograficzny techników polskich, W. 1989 – 2022 I-XXIX

  – SBTK

  Słownik biologów polskich, W. 1987

  – SBP

  Słownik historyków polskich, W. 1994

  – SHP

  Słownik lekarzy polskich XIX wieku, Oprac. P. Szarejko, W. 1991-2001 I-VI

  – SLP

  Słownik polskich teologów katolickich, W. 1981 – 2019 I-X

  – SPTK

  Słownik polskiego katolicyzmu społecznego, W. 2020-2022 I-III

  – Katolicyzm

  Słownik biograficzny polskiej służby zagranicznej, Red. K. Smolana, W. 2007-2013 vol. 1-5

  – PSZ

  Słownik pracowników książki polskiej

  – SPKP

  Suwalski słownik biograficzny, Suwałki 2021 I

  – SSB

  Śródka A., Uczeni Polscy XIX i XX wieku, W. 1994-2002 I-V

  – Uczeni

  Tochman K.A., Słownik biograficzny cichociemnych, I-IV

  – SBC

  Toruński słownik biograficzny, Tor. 1998-2019 I-VIII

  – TSB

  Tuszyński B., Polscy olimpijczycy XX w., I-II

  – Olimpijczycy

  Wagner M., Słownik biograficzny oficerów polskich drugiej połowy XVII wieku, Oświęcim 2014-2019 I-III

  – Wagner

  Wryk R., Sport olimpijski w Polsce 1919-1939, P. 2006

  – Wryk

  Wielka encyklopedia PWN, W. 2001-2005, t. 1-31

  – PWN

  Wielkopolski słownik biograficzny, W.-P. 1981

  – WSB

  Wincławski W., Słownik biograficzny socjologii polskiej, W. 2001 – Tor. 2011 I-IV

  – SBS

  Współcześni polscy pisarze i badacze literatury, W. 1994-2007, t. 1-10

  – WPP

  Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny

  – Ziemianie