plpl

Rada Naukowa PSB

Rada Naukowa to kilkudziesięcioosobowe gremium wybitnych postaci ze świata polskiej nauki: historyków, historyków nauki, sztuki, literatury, muzyki i teatru; wielu z nich kieruje pracami muzeów, archiwów i in. instytucji naukowych. Rada Naukowa ocenia końcowy efekt pracy twórców Słownika: autorów i zespołu redakcyjnego, a jej opinie są pomocne w dalszych pracach nad PSB.

Spotkania Rady Naukowej odbywają się po opublikowaniu kolejnych 2 tomów Słownika.

Od r. 2022 Radzie Naukowej przewodniczy prof. dr hab. Włodzimierz Mędrzecki. Jest historykiem z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Specjalista w dziedzinie historii społecznej XIX i XX w. oraz antropologii historycznej. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego.

Skład Rady Naukowej PSB (kadencja 2022- 2025):

Przewodniczący:
Mędrzecki Włodzimierz

Profesorowie:
Aleksandravičius Egidijus (Kowno)
Kupisz Dariusz (Lublin)
Anusik Zbigniew (Łódź)
Baczkowski Michał (Kraków)
Barańska Anna (Lublin)
Barciak Antoni (Katowice)
Biegański Zdzisław (Bydgoszcz)
Bieniak Janusz (Warszawa)
Borkowska Grażyna (Warszawa)
Borowski Andrzej (Kraków)
Borzyszkowski Józef (Gdańsk)
Butterwick-Pawlikowski Richard (Londyn – Warszawa)
Chojnowski Andrzej (Warszawa)
Derwich Marek (Wrocław)
Dygdała Jerzy (Toruń)
Dzięczkowski Andrzej (Poznań)
Eisler Jerzy (Warszawa)
Filipowicz Mirosław (Lublin)
Friszke Andrzej (Warszawa)
Gąsiorowski Antoni (Poznań)
Głębicka Ewa (Warszawa)
Grinberg Daniel (Białystok)
Grześkowiak-Krwawicz Anna (Warszawa)
Skubiszewski Piotr (Warszawa)
Habielski Rafał
Henning Hahn Hans (Oldenburg, Niemcy)
Hoff Jadwiga (Rzeszów)
Jakovenko Natalia (Kijów)
Janowski Maciej (Warszawa)
Jurek Tomasz (Poznań)
Kasparek Norbert (Olsztyn)
Kijas Artur (Poznań)
Kizwalter Tomasz (Warszawa)
Kostkiewiczowa Teresa (Warszawa)
Kovačs Istvan (Budapeszt)
Kowalski Waldemar (Kielce)
Kriegseisen Wojciech (Warszawa)
Kunert Andrzej Krzysztof (Warszawa)
Lameński Lechosław (Lublin)
Lubelski Tadeusz Karol (Kraków)
Małłek Janusz (Toruń)
Mączyński Andrzej (Kraków)
Michalik Jan (Kraków)
Mikulski Krzysztof Jan (Toruń)
Mossakowski Stanisław (Warszawa)
Myszor Jerzy ks. (Katowice)
Nagielski Mirosław (Warszawa)
Nicieja Stanisław Sławomir (Opole)
Niebelski Zbigniew Eugeniusz (Lublin)
Obirek Stanisław (Warszawa)
Ostrowski Jan (Kraków)
Ożóg Krzysztof (Kraków)
Ptaszyński Maciej
Ptaszyński Radosław
Rachuba Andrzej (Warszawa)
Romanowski Andrzej (Kraków)
Rudnicki Szymon (Warszawa)
Samborska-Kukuć Dorota (Łódź)
Stala Marian (Kraków)
Stola Dariusz
Suchcitz Andrzej (Londyn)
Szarota Tomasz (Warszawa)
Śródka Andrzej (Warszawa)
Szczerski Andrzej
Vošahlikova Pavla (Praga)
Wątor Adam (Szczecin)
Wnuk Rafał (Lublin)
Wołkowski-Wolski Marian
Wroniszewski Jan (Toruń)
Wróblewski Andrzej Kajetan (Warszawa)
Zielińska Zofia (Warszawa)
Zwierzykowski Michał (Poznań)