plpl

  Informacja o projekcie

  „Opracowanie i udostępnienie Listy Haseł do serii uzupełniającej Polskiego Słownika Biograficznego„ projekt w ramach programu „Nauka dla Społeczeństwa”, nr NdS/541591/2021/2022; przyznane środki: 1 900 000 zł, 2022–2024, kierownik mgr Mariusz Ryńca.
  Celem projektu jest opracowanie interdyscypilnarnej Listy Haseł do serii uzupełniającej „Polskiego Słownika Biograficznego” (PSB) obejmującej postacie zasłużone dla polskiej historii, kultury i myśli politycznej. W ciągu 24 miesięcy zostało stworzone około 30 tys. rekordów osobowych. Zostaną one udostępnione w domenie publicznej. Stworzona Lista Haseł będzie podstawą do dalszych badań w obszarze humanistyki. Aby zainteresować społeczeństwo ważnymi postaciami z historii Polski, rozpoczęciu prac nad tzw. drugą serią „Polskiego Słownika Biograficznego” powinna towarzyszyć akcja promocyjna w mediach, przede wszystkim w mediach społecznościowych.

  W projekcie przewiduje się stworzenie Listy Haseł do tzw. drugiej serii „Polskiego Słownika Biograficznego” złożonej z około 30 tys. rekordów osobowych zawierających następujące dane: imię i nazwisko, pseudonim, lata życia, zawód i najważniejsze pełnione funkcje. Do każdego rekordu zostanie podane źródło informacji. Lista Haseł będzie miała formę bazy danych z dedykowaną aplikacją udostępnioną na stronie internetowej PSB. Wejdą do niej osoby, których biogramy nie znalazły się w wydawanej od 1935 r. serii podstawowej „Polskiego Słownika Biograficznego” ze względu na datę śmierci w trakcie wydania poszczególnych tomów, cenzury w okresie PRL oraz przyjętych zasad kwalifikacji (osoby zmarłe do końca 2000 r.).
  Źródłem Listy Haseł będą encyklopedie, słowniki i leksykony ogólnopolskie, lokalne i branżowe ukazujące się w Polsce jak i poza jej granicami. Baza będzie edytowana również po zakończeniu projektu.

  Projekt jest realizowany w Zakładzie Polskiego Słownika Biograficznego Instytutu Historii PAN w Krakowie.