plpl

  Wykaz skrótów

  AAN

  Archiwum Akt Nowych w Warszawie

  AGAD

  Archiwum Głowne Akt Dawnych w Warszawie

  AGH

  Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

  AK

  Armia Krajowa

  AL.

  Armia Ludowa

  AP

  Archiwum Państwowe

  ASP

  Akademia Sztuk Pięknych

  ATK

  Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie

  AU

  Akademia Umiejętności

  AWF

  Akademia Wychowania Fizycznego

  admin.

  administracja, administracyjny

  akad.

  akademia, akademicki

  akc.

  akcyjny

  antropol.

  antropologiczny

  arch.

  archiwum, archiwalny

  archeol.

  archeologia, archeologiczny

  archidiec.

  archidiecezja, archidiecezjalny

  arcybp.

  arcybiskup

  arcyks.

  arcyksiążę, arcyksiężna

  artyl.

  artyleria artyleryjski

  artyst.

  artystyczny

  B.

  Biblioteka (instytucja)

  BBWR

  Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem

  BCh

  Bataliony Chłopskie

  BUW

  Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego

  B. Czart.

  Biblioteka i Archiwum Książąt Czartoryskich w Krakowie

  B. Jag.

  Biblioteka Jagiellońska w Krakowie

  B. Narod.

  Biblioteka Narodowa w Warszawie

  baon

  batalion

  Bibl.

  Biblioteka (wydawnictwo)

  bibliogr.

  bibliografia, bibliograficzny

  bibliot.

  biblioteczny

  biogr.

  biografia, biograficzny

  biol.

  biologia, biologiczny

  biul.

  biuletyn

  bp

  biskup

  bryg.

  brygada

  CAW

  Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie

  centr.

  centralny

  ces.

  cesarz, cesarski

  chem.

  chemiczny

  chor.

  chorąży

  CM

  Collegium Medicum

  cod.

  codex

  codz.

  codzienny

  czas.

  czasopismo

  czasopiśm.

  czasopiśmiennictwo, czasopiśmienniczy

  DP

  Dywizja Piechoty

  demokr.

  demokracja, demokratyczny

  dep.

  departament

  diec.

  diecezja, diecezjalny

  doc.

  documenta

  dod.

  dodatek

  dok.

  dokumenty, dokumentacja

  dyon

  dywizjon

  dypl.

  dyplomowany

  dyw.

  Dywizja Piechoty

  dziej.

  dziejowy, dziejów

  dzien. dziennik

   

  egz.

   

  egzemplarz

  ekon.

   

  ekonomia, ekonomiczny

  emigr.

   

  emigracja, emigracyjny

  enc.

   

  encyklopedia

  etnogr.

   

  etnografia, etnograficzny

  ewang.

   

  ewangelicki

  farmac.

   

  farmacja, farmaceutyczny

  filol.

   

  filologia, filologiczny

  filoz.

   

  filozofia, filozoficzny

  fot.

   

   

  fotografia, fotograficzny

  fotooffs.

  fotooffset, fotooffsetowy

  GOPR

   

  Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratownicze

  gaz.

   

  gazeta

  Gd.

   

  Gdańsk

  gdań.

   

  gdański

  gen.

   

  generał

  geneal.

  genealogia, genealogiczny

  geogr.

   

  geografia, geograficzny

  geol.

   

  geologia, geologiczny

  gimn.

   

  gimnazjum, gimnazjalny

  gm.

  gmina, gminny

  gł.

   

  główny

  gosp.

   

  gospodarka, gospodarczy

  górn.

   

  górnictwo, górniczy

  gub.

   

  gubernia, gubernialny

  h.

   

  herb

  handl.

   

  handlowy

  herald.

   

  heraldyka, heraldyczny

  hist.

  historia, historyczny