plpl

Polski Słownik Biograficzny (PSB) ukazuje się od roku 1935.

Obejmuje – jak dotąd – 54 tomy zawierające na 25 tysiącach stron ponad 28500 polskich życiorysów. Hasła ułożone są w porządku alfabetycznym (doprowadzonym do litery T). Co kilka miesięcy ukazuje się kolejny 160-stronicowy zeszyt; cztery zeszyty składają się na tom. Orientacyjny termin ukończenia serii głównej PSB to rok 2030.

PSB jest wydawnictwem wspólnym PAN i PAU realizowanym przez Instytut Historii PAN, finansowanym w l. 2012-16, 2020-23 przez program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego p.n. Narodowy Program Rozwoju Humanistyki. PSB objęty jest honorowym patronatem Sejmu RP (uchwała).

Od 16 grudnia 2014 poszczególne hasła PSB są dostępne w Internecie  pod adresem: www.ipsb.nina.gov.pl