plpl

    Konferencja naukowa 17–18 maja 2023, godz. 10.00 w Dużej Auli Polskiej Akademii Umiejętności

    Konferencja naukowa 17–18 maja 2023, godz. 10.00 w Dużej Auli Polskiej Akademii Umiejętności ul. Sławkowska 17, Kraków odbyła się konferencja naukowa Od informacji do inspiracji Słowniki biograficzne uczonych i studentów w nauce i historiografii zorganizowana przez Komisję Biograficzną Polskiej Akademii Umiejętności Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk Towarzystwo Badaczy i Miłośników Historii XIX wieku

    Zobacz harmonogram Konferencja Od Informacji Do Inspiracji

    Konferencja

    Sfinansowano ze środków budżetu państwa z programu Ministra Edukacji i Nauki „Nauka dla Społeczeństwa”, projekt „Opracowanie i udostępnienie Listy Haseł do serii uzupełniającej Polskiego Słownika Biograficznego”, nr projektu NdS/541591/2021/2022, kwota dofinansowania 1 900 000 zł, całkowita wartość projektu 1 900 000 zł