plpl

    21 marca 2021 roku zmarł w Krakowie Adam Zagajewski

    21 marca 2021 roku zmarł w Krakowie Adam Zagajewski, polski poeta, eseista, prozaik, przedstawiciel pokolenia Nowej Fali.

    Przyjaciel Słownika.