plpl

    9 czerwca 2023 roku w Warszawie zmarła prof. dr hab. Maria Bokszczanin, polska filolog,

    9 czerwca 2023 roku w Warszawie zmarła prof. dr hab. Maria Bokszczanin, polska filolog, profesor nauk humanistycznych, historyczka literatury polskiej, autorka pięciotomowego opracowania epistolografii Henryka Sienkiewicza. Nasza Autorka.