plpl

    7 stycznia 2023 roku zmarł o. Wiesław F. Murawiec OFM. Profesor UPJP2, teolog. Nasz autor, napisał 21 biogramów.

    7 stycznia 2023 roku zmarł o. Wiesław F. Murawiec OFM. Profesor UPJP2, teolog. Nasz autor, napisał 21 biogramów.