plpl

    31 marca 2023 roku zmarł dr Jacek Laberschek, historyk, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1975 był pracownikiem IH PAN m.in. w Zakładzie Słownika Historyczno – Geograficznego Małopolski

    31 marca 2023 roku zmarł dr Jacek Laberschek, historyk, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1975 był pracownikiem IH PAN m.in. w Zakładzie Słownika Historyczno – Geograficznego Małopolski. Nasz autor, napisał 16 biogramów.