plpl

    30 lipca 2023 r. zmarł Krzysztof Pilarczyk, historyk religii, judaista, bibliolog,

    30 lipca 2023 r. zmarł Krzysztof Pilarczyk, historyk religii, judaista, bibliolog, profesor nauk humanistycznych, współzałożyciel i pierwszy prezes Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich, członek Komisji Historii i Kultury Żydów Polskiej Akademii Umiejętności. Nasz Autor.